Afdelingsbestyrelsen for Søfryd

John Olsen
Formand

Annette Tugrul
Bestyrelsesmedlem

Karen Krei
Bestyrelsesmedlem

Henning Thonbo
Suppleant

Ditte Steen Jørgensen
Suppleant