Afdelingsbestyrelsen for Søfryd

Formand

John Olsen


Bestyrelsesmedlemmer

Karen Krei

Torben Jansagerdi

 

Suppleanter

Susanne Froberg

Ditte Steen Jørgensen

Jørn Søndergaard Larsen