Toggle Mobile Menu

Ellebo

Ellebo blev bygget i 1964 og består af fire blokke, der danner rammen om et fælles grønt gårdrum. Afdelingen har to beboervaskerier i kælder i henholdsvis blok 2 og 3. Der er beboerlokale i særskilt bygning i afdelingens sydøstlige hjørne. Det er tilladt at have 1 kat.


Fra 2016 til 2019 gennemgår Ellebo en omfattende renovering, der skal fremtidssikre afdelingen, blandt andet med fokus på energi og tilgængelighed. Facaderne skiftes, der kommer nye vinterhaver og altaner, gårdrum med LAR og nye køkkener og badeværelser. Samtidig med renoveringen bygges der nye boliger på taget, og der tilføjes en ny opgang til blok 1.


Du kan læse mere om renoveringen og nybyggeriet under Ellebo Helhedsplan – Beboerinformation