Toggle Mobile Menu

Info om Radius-sagen

25-03-2019 -

Som det har været fremme i medierne har processen omkring valget til bestyrelsen i det sjællandske elnetselskab Radius været under al kritik.

Flemming Strøm, viceadministrerende direktør i KAB, blev valgt på stemmer, som kom fra de fælles elmålere i boligafdelingerne. Dem, der forsyner vores opgange, vaskekældre og udearealer med lys. Hver fælles målernummer gav adgang til at stemme en gang til valget, og alle vores fællesmålere er som udgangspunkt blevet brugt til at stemme Flemming Strøm ind.

KAB’s formandskab og direktion blev klogere undervejs, som sagen blev udredt. Først blev det meldt ud, at processen ikke havde været, som den burde, men at man bakkede Flemming Strøms valg op. Siden bad man Flemming Strøm trække sig fra Radius’ bestyrelse.

På KAB’s bestyrelsesmøde 19. marts 2019 fik bestyrelsen så for første gang en samlet redegørelse for hele forløbet. Og på baggrund af de oplysninger traf KAB’s bestyrelse den beslutning at aftale med Flemming Strøm, at han fratrådte sin stilling. Det blev offentliggjort onsdag den 20. marts 2019.

Skal søge indflydelse - men på en ordentlig måde
I Ballerup Ejendomsselskab er vi enige i, at vi skal søge indflydelse alle de steder, det kan komme vores beboere til gode. Men det skal ske på en ordentlig og gennemsigtig måde.

I organisationsbestyrelsen var vi ikke blevet hørt på forhånd, og derfor har vi ikke haft mulighed for at forholde os til valget. Det er ikke i orden.

Vi er mange i KAB-fællesskabet og det forpligter. Det ansvar skal KAB leve op til.

Flemming Strøm er nu stoppet i KAB og har samtidig trukket sig fra sine poster som formand for Bolind og som medlem af Forenet Kredits repræsentantskab.

KAB’s ledelse har beklaget fejlen og KAB’s bestyrelse har taget konsekvensen.

Nu ser vi frem til det arbejde, der går i gang i næste uge, hvor boligorganisationerne i fællesskabet sammen skal sikre gode, gennemtænkte og gennemskuelige retningslinjer for, hvordan vi fremover skal lade os repræsentere. Resultatet skal vi tage stilling til på KAB’s repræsentantskabsmøde til maj 2019.

Spørgsmål?
KAB’s direktion har givet udtryk for, at de gerne kommer ud og svarer på spørgsmål. Har I brug for det, hører vi meget gerne fra jer.

Skrevet af: Inge Støvring Petersen, Formand i Ballerup Ejendomsselskab