Toggle Mobile Menu

Målsætningsprogram 2016-2020 

Formål 
Ballerup Ejendomsselskab er en almen boligorganisation, som har til formål at opføre, udleje, administrere, renovere og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med det til enhver tid gældende lovgrundlag. 
Boligorganisationen kan udføre aktiviteter, som har naturlig tilknytning til boligerne eller administrationen af disse, og alle aktiviteter sker MED BEBOERNE I CENTRUM. 

 

Vision
Ballerup Ejendomsselskab tager demokratiet alvorligt og lytter til beboerne.  
Ballerup Ejendomsselskab vil:

 • Skabe trivsel i boligområderne - og styrke fællesskabet

 • Udføre effektiv og informativ administration

 • Indarbejde bæredygtighed og energirigtige metoder og materialer i såvel nybyggeri som renovering af bestående byggeri  - med kvalitet

 • Være en kompetent og toneangivende samarbejdspartner med Ballerup Kommune, KAB og øvrige organisationer i vores interesseområde.

 • Sikre boliger til alle – fra vugge til grav 

 

Trivsel 
Det skal være trygt og godt at bo i en ejendom, der ejes af Ballerup Ejendomsselskab. Det vil vi sikre ved:

 • Et godt informationsniveau fra organisationsbestyrelsen til afdelingsbestyrelserne

 • At støtte og tilskynde til en aktiv dialog mellem afdelingsbestyrelserne og beboerne

 • Afholdelse af møder med et fagligt højt niveau og med indhold, der kan styrke og fastholde beboernes interesse for deres egen afdeling og nære omgivelser

 • Bestyrelsesseminarer – og fællesmøder for afdelingsbestyrelsesmedlemmer - med temadrøftelser, der kan sikre en levende boligorganisation, der er observant på aktuelle problemstillinger og forberedt på fremtidige udfordringer

 • At sikre attraktive og trygge ude- og fællesarealer, som også indbyder til ophold og aktivitet

 • At gennemføre sociale indsatser og fælles aktiviteter for alle - og give plads til alle

 • At sikre en god tone i al kommunikation

 

Drift
Ballerup Ejendomsselskab skal administreres ud fra grundlæggende principper om effektivitet, sund fornuft og kvalitet. 
Det vil vi sikre ved: 

 • Effektiv og økonomisk tæt styring af administrative og byggetekniske opgaver

 • Tæt, kontinuert samarbejde mellem drift og afdelingsbestyrelser om budget og langtidsbudget samt målrettet arbejde med markvandringer

 • Korte svartider og opfølgning på alle henvendelser

 • At definere kvalitetsparametre, måle på dem og gennemføre kontrol af opgave løst af eksterne leverandører og egne medarbejdere - eksempelvis gennem evalueringsskemaer til håndværkerbesøg i boligerne

 • At gennemføre udbud og foretage indkøb ud fra en balance af kvalitet og pris

 • At dele ressourcer mellem afdelingerne, når det er muligt og økonomisk fordelagtigt

 

Bæredygtighed 
Ballerup Ejendomsselskab vil være aktiv i indførelse af effektive energiløsninger, minimere miljøbelastning og fremme god arkitektur og kunst i boligområderne. 
Det vil vi sikre ved: 

 • Indarbejdelse af optimale energiløsninger i alle boligområder – eksempelvis udnyttelse af solenergi og brug af LED i belysning på fællesarealer

 • Indarbejdelse af arkitektoniske og funktionelle kvaliteter

 • Anvendelse af materialer, der kan genanvendes eller nedbrydes på forsvarlig vis uden unødig belasting af miljø

 • Ressourceoptimeret vedligeholdelse

 • Lokal afledning og nedsivning af regnvand i lokalområderne

 • Fremtidssikring af boliger med plads for alle – for at sikre social bæredygtighed

 • Samarbejde med kommunen om miljøtiltag