Fælleshuset ”Teglværket” i Egebjergvang

 

Fælleshuset 'Teglværket' kan reserveres af beboere i Egebjergvang, Skotteparken, Tøndehvælv, Thermologica og Egestrædet. Reservation kan tidligst finde sted 26 uger før lånedato og kun ved personlig henvendelse på Ejendomskontoret tirsdage kl. 18-18.30.


- Fælleshuset udlejes ikke fra 24/12 til 01/01 og Sankt Hans aften.


- Fælleshuset udlejes ikke til ungdomsboliger og ungdomsfester.

 

Download lejekontrakten for fælleshuset "Teglværket" i Egebjergvang