Få medindflydelse i din afdeling

Du har som beboer en stor medindflydelse på din hverdag. I Ballerup Ejendomsselskab har vi et beboerdemokrati.