Afdelingsbestyrelsen

Hver afdeling i en boligorganisation har en afdelingsbestyrelse, der er valgt af dig og dine naboer på et afdelingsmøde. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at varetage alle beboeres interesser samt træffe de daglige beslutninger vedrørende boligafdelingen. 

Afdelingsbestyrelsen skal som en af sine hovedopgaver sørge for at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat via ejendomskontoret. Bestyrelsen kan altså ikke igangsætte væsentlige opgaver eller projekter, uden at det er fastlagt i det budget, afdelingsmødet har vedtaget. 

Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelsen

Alle myndige beboer i boligafdelingen kan stille op til afdelingsbestyrelsen. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde. 

Du skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du er interesseret i dit boligområde, og at du er klar på at repræsenterer og varetage alle beboeres interesser, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.