Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Ballerup Ejendomsselskab.

Organisationsbestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger.

Hvem sidder i organisationsbestyrelsen?

Se listen over organisationsbestyrelsen.

Hvordan bliver jeg valgt til organisationsbestyrelsen?

Medlemmer til organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde.