Repræsentantskabet

Beboerrepræsentantskaberne fungerer som kontaktforum mellem forvaltningsområdet og boligorganisationerne samt mellem repræsentantskab og bestyrelse/bestyrelsesudvalg. Derudover er det bindeleddet mellem organisations- og afdelingsbestyrelserne indenfor forvaltningsområderne.

Beboerrepræsentantskaberne vælger brugerrepræsentanter til de bredt sammensatte udvalg i KAB. Disse omfatter Forvaltningsudvalget, Byggeri- og teknikudvalget, Kommunikationsudvalget og Boligsocialt udvalg.

Repræsentantskabsmøder afholdes mindst to gange årligt.
 

Hvem sidder i repræsentantskabet?

Repræsentantskabet består af KAB's bestyrelse samt en repræsentant for hver af de administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender. De administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender vælger herudover en repræsentant for hver boligorganisation samt en repræsentant for hvert påbegyndt antal på 500 boliglejemål udover de første 1.000 boliglejemål.
 

Hvordan bliver jeg valgt til repræsentantskabet?

Du kan blive valgt ind i repræsentantskabet ved at være bestyrelsesmedlem for din boligafdeling. Hver afdeling har ret til et vist antal pladser i repræsentantskabet afhængigt af deres størrelse.